Педагогічна скарбничка

 • - Керівникам закладів, їх заступникам
 • - Педагогам-організаторам
 • - Психологам, соціальним педагогам, класним керівникам
 • - Вчителям-предметникам
 • - Вчителю початкової ланки
 • - Методичні рекомендації керівнику ДНЗ
 •        Районний методичний кабінет є науково-методичною установою, яка відповідно до чинного законодавства здійснює науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти району, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, що проводиться не рідше одного разу на п'ять років, у період між курсами підвищення кваліфікації відповідно до статті 57 Закону України "Про освіту" (міжкурсовий період)
     У своїй діяльності методкабінет керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про позашкільну освіту", "Про інноваційну діяльність", "Про місцеве самоврядування", указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства в галузі освіти, в тому числі Міністерства освіти і науки України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням і своїм статутом.
   Організація діяльності методкабінету ґрунтується на принципах, визначених статтею 6 Закону України "Про освіту", зокрема:
   -демократизму і гуманізму;
   -рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, творчого та інтелектуального потенціалу;
   -безперервності фахового вдосконалення;
   -науковості, гнучкості і прогностичності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами;
   -незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.
   
  (із Положення про районний методичний кабінет)