Головна

 • Методичне об'єднання учителів математики
 • Методичне об'єднання практичних психологів та соціальних педагогів
  •  
   

                         Науково методична проблема:

  • Удосконалення методичної роботи з педагогічними кадрами, підвищення їх кваліфікації і фахового рівня в умовах переходу на новий зміст і структуру навчання та забезпечення інноваційної діяльності в освітньому просторі.

    

    


    

   Зоседжуємо увагу на:

   • Реалізації державної політики в галузі освіти і виховання.
   • Навчально-методичному забезпеченні педагогічного процесу в навчальних закладах району.
   • Організації удосконалення відповідної фахової освіти та підвищення педагогічної компетентності освітян району.
   • Впровадженні інноваційних навчально-виховних технологій у практичну діяльність навчальних закладів району.
   • Виявленні, апробації та впровадженні в практику перспективного педагогічного досвіду.
   • Організації та проведенні представницьких педагогічних заходів.
   • Організації розробки, апробації і поширенні навчально-методичних матеріалів.
   • Організації та навчально-методичному забезпеченні діяльності психологічної служби.
   • Вивченні стану та результатів викладання предметів і курсів, аналізі організації навчально-виховної та методичної роботи у закладах освіти.
   • Проведенні моніторингу рівня знань, умінь і навичок учнів.
   • Організації науково-дослідницької роботи школярів та педагогів.
   • Проведенні заходів, спрямованих на підвищення рівня вихованості інтелектуального розвитку школярів.