Накази

ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ВІДДІЛ ОСВІТИ


НАКАЗ 

 від  12 серпня 2014 року                                                                          №136 


Про підсумки проведення ІІ етапу

моніторингового дослідження

якості природознавчої освіти

в 2-их класах загальноосвітніх  шкіл  району

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», регіонального дослідницько-пошукового проекту на 2010/2011 – 2015/2016 навчальні роки «Модернізація початкової школи на засадах нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти», наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 07.04.2014 року №200,

наказу відділу освіти  райдержадміністрації від 09.04.2014 року

№68 «Про  проведення ІІ етапу моніторингового дослідження якості

природознавчої освіти в 2-их класах загальноосвітніх навчальних шкіл

району» та отримання об’єктивної інформації про якість природознавчої

освіти  проведено моніторингове дослідження серед учнів   2-х класів в два

етапи.

Участь у моніторингу взяли всі навчальні заклади району, в І етапі – 363 учні (93%), а в ІІ дослідженні взяло участь 368 учнів других класів, що становить 94 відсотка від їх загальної кількості.

Під час моніторингу школярам були запропоновані тестові завдання різних рівнів складності і потребували від дітей як теоретичних, практичних знань, так і власного досвіду, вміння висловлювати свою думку. Структура, обсяг та інші параметри тестових завдань визначено на основи державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів відповідно до чинних навчальних програм для початкової школи.

Зміст тестової роботи для другокласників був ідентичним на обох етапах моніторингу. Окрім цього в листопаді здійснено анкетування керівників навчальних закладів та учителів, що викладають природознавство в 2 класі, а під час проведення  ІІ етапу моніторингу проведено анкетування другокласників.

Основна ціль моніторингового дослідження оцінити якість освіти учнів, виявити динаміку результатів, а також виявити фактори, що дозволяють пояснити відмінність результатів. Якість природознавчої освіти та динаміку відповідних результатів можна відслідкувати в таблиці.

Якісний показник природознавчої освіти за підсумками І етапу – 67,2%.

Якісний показник за підсумками ІІ етапу – 70 %.

В цілому по району і в більшості шкіл прослідковується позитивна динаміка росту.

Всі запитання тестовоі роботи поділено на три групи: 1-8 питання – на знання фактичного матеріалу, 9-10 питання  - на застосування і 11 – 12 питання – на обґрунтування.

Фактичні результати даного моніторингу мають такий вигляд.

Таблиця 2.

Когнітивні рівні

І етап

ІІ етап

Знання

51,9 %

49,9 %

Застосування

23,4 %

24,2 %

Обґрунтування

24,7 %

25,9 %

Всього:

100

100

Кращий результат учні 2-их класів району показали на репродуктивному рівні, де потрібно було відтворити фактичний матеріал. Моніторинг показав, що другокласники добре запам’ятовують і відтворюють вивчений матеріал. Цікавим фактом стало те, що учні показали кращий результат по завданнях на міркування, обґрунтування, аналіз ( №11 – 12), що є вищою сходинкою над завданнями на застосування набутих знань ( №9 -10), про це свідчать відсотки у вищеподаній таблиці. Це великий недолік в повсякденній роботі вчителів з предмету «Природознавство». Адже навчальна програма вказує, що особливістю викладання предмета є практична спрямованість. Саме цей напрямок роботи необхідно детально проаналізувати в кожному навчальному закладі і спланувати відповідну корекційну роботу.

Моніторингове дослідження підтвердило, що другокласники, в основному, засвоюють фактологічні знання, здатні відтворити основні ознаки понять, зробити найпростіші узагальнення вивченого навчального матеріалу. Вони розуміють суть основних законів і закономірностей, знають прояви природних явищ і процесів, уміють розв’язувати найпростіші узагальнення вивченого навчального матеріалу. Школярі розуміють суть основних законів і закономірностей, знають прояви природних явищ і процесів, уміють розв’язувати найпростіші задачі, але недостатньо володіють дослідницькими навичками, найскладнішими для них виявилися завдання, що потребували застосування теоретичних знань в практичній діяльності, завдання на розуміння природи як системи.

В цілому по району і в більшості шкіл прослідковується позитивна динаміка росту. Проте, якщо аналізувати в розрізі кожного навчального закладу, то в 2 школах результати незмінні (Дашівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Криштопівська ЗОШ І- ІІ ступенів ), а в шістьох навчальних закладах результат погіршився ( Білківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Іллінецький НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів», Леухівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Дашівська ЗОШ І-ІІ ступенів, Росоховатська ЗОШ І – ІІ ступенів, Тягунська ЗОШ І – ІІ ступенів).

В ході другого етапу моніторингу другокласникам була запропонована анкета, яка містила питання не лише про вивчення природознавства, а й запитання на організацію навчального середовища, як у школі,так і вдома.

Позитивним є те, що другокласники знайомі з комп’ютерною технікою. Усі учні 2-х класів, як свідчать результати анкет, працюють з комп’ютером в школі, що говорить про якість викладання нового предмета «Сходинки до інформатики», а  69 % дітей мають комп’ютер вдома, у 56%  - підключено Інтернет. Проте негативним фактом  є відсутність  вдома у дітей художніх книг ( у 7% дітей), довідників та енциклопедій ( у 19% дітей) і навіть власного робочого місця – стола ( 13% дітей).

Що стосується вивчення природознавства, то учнівські анкети показали, що частині дітей є нудною робота з підручником. Все це свідчить про те, що вчителі мають традиційний підхід до викладання даного предмета, мало звертають увагу на практичні завдання, на проведення дослідів, на групову форму роботи, на проектну діяльність. І в результаті цього в учнів 2-х класів низький відсоток вмінь застосовувати набуті знання на практиці та в повсякденному житті – про що і показав проведений моніторинг.

Ще один напрям, який розглядався в анкеті, це взаємна робота та взаєморозуміння між дитиною та батьками. Невеликий відсоток учнів, але все – таки присутність є того факту, що частина батьків не цікавиться шкільним життям дитини і разом вони не обговорюють вдома дитячі успіхи чи проблеми. Для класовода це має стати сигналом для подальшої спільної роботи.

       Виходячи з вищевикладеного,

 

НАКАЗУЮ:

1. Вважати достатнім рівень викладання природознавства у 2 –х класах загальноосвітніх шкіл району.

2. Результати проведення моніторингового дослідження якості природознавчої освіти взяти до уваги.

3. Учителям початкових класів, що читають природознавство в 2 – х класах загальноосвітніх навчальних закладів району:

3.1. Детально проаналізувати допущені учнями помилки, за одержаними результатами розробити корекційні заходи.

                                                       Вересень 2014 року

3.2. Залучати батьків до вдосконалення навчально-виховного процесу з врахуванням  результатів анкетування другокласників.

                                                                  Постійно

 

3.3. Формувати уміння розв’язувати особистісно і соціально значущі природознавчі задачі на застосування засвоєних знань, умінь, способів діяльності.                                     

                                                                   Постійно

4. Керівникам загальноосвітніх шкіл:

4.1. Здійснити детальний аналіз результатів моніторингового дослідження якості природознавчої освіти, видати наказ, результати обговорити на педрадах, засіданнях МК вчителів початкових класів.

                                                           До 30.09.2014р.

4.2. Розробити та затвердити корекційні заходи.

                                                           До початку навчального року

4.3. Здійснювати контроль за якістю викладання предметів природничого циклу.

                                                            Постійно

5. Методисту КЗ «Районний методичний кабінет закладів освіти» Колесник І.В.:

5.1. Висвітлити результати моніториногового дослідження якості природознавчої освіти серед учнів 2-их класів загальноосвітніх навчальних закладів району на районних методичних об’єднаннях .

                                                 Серпень, жовтень 2014 р.

5.2. Розмістити даний наказ на сайті методкабінету для ознайомлення та використання в подальшій роботі.

                                                         Вересень 2014 р.

5.3. Створити банк перевірочних робіт та анкет ( для вчителів, учнів, керівників) для перевірки якості, що задовольнятимуть вимоги державного стандарту.

                                                      Протягом 2014 – 15 навчального року

6.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

         Заступник начальника

         відділу освіти                                                                          Л.І.Цінська

 

           І.Колесник

   

І