Районне методичне об’єднання учителів фізики

      26 листопада 2014 року на базі Дашівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів відбулося засідання районного методичного об’єднання учителів фізики на тему «Використання інноваційних технологій на уроках фізики».

        Метою методичного об’єднання було удосконалення навчально-виховного процесу на основі творчого використання інноваційних технологій.

      Учителі фізики району відвідали урок фізики в 9 класі ( учитель Легка Світлана Борисівна), а потім провели «Круглий стіл», де  обмінялися  досвідом роботи з використання інноваційних технологій.

      Одностайно вирішили,  використовувати сучасні інноваційні технології разом із традиційними, що дозволить урізноманітнювати діяльність учнів на уроках, а саме:

   -   навчить самостійно здобувати знання;

-   акумулювати здобуті знаннями для рішення нових завдань;

-   сприяти набуттю комунікативних навичок і умінь (тобто умінь працювати в різноманітних групах, виконуючи різні соціальні завдання і ролі);

-   надасть можливість широких людських контактів в знайомстві з різними точками зору на одну проблему;

-   навчить користуватися дослідницькими методами: збирати інформацію, факти, уміти їх аналізувати з різних точок зору, висувати гіпотези, робити висновки;

   -   надасть можливість висловлювати свої власні думки.

     В результаті впровадження сучасних інноваційних технологій в школі створюватиметься інноваційне розвивальне середовище, яке здатне вирішувати такі завдання: мотивація навчальної діяльності; проблемна креативна спрямованість, інтерактивна організація освітньої діяльності; набуття знань, умінь і навичок, як самостійного, так і колективного пошуку, постійна актуалізація їх застосування, формування нового досвіду психологічних якостей; орієнтація на особистий і колективний успіх.

       З усього вищесказаного випливає, що викладання - це мистецтво, а не   

   ремесло, у цьому - самий корінь   учительської справи... вічно  винаходити,      вимагати, удосконалюватися - от єдиний можливий курс  сучасного вчителя.