- Методичні рекомендації керівнику ДНЗ

Перелік найбільш значущих здібностей керівника:
-         здатність управляти собою;
-         постійне особистісне зростання;
-         навички розв’язувати проблеми;
-         винахідність і здатність до інновацій;
-         висока здатність впливати на навколишніх;
-         знання сучасних управлінських підходів;
-         здатність керувати;
-         вміння навчати підлеглих;
-         здатність формувати і розвивати ефективні робочі групи.
Для того щоб модернізувати освітньо-виховний процес у дошкільному закладі, керівникові необхідно:
-         гуманізувати педагогічну взаємодію;
-         сприймати всіх учасників освітньо-виховного процесу як рівноправних партнерів;
-         опанувати та впровадити особистісно орієнтовані технології , які ґрунтуються на конструктивному діалозі, вільному обміні думками та забезпечують високу активність, ініціативність, творчість учасників навчально-виховного процесу;
-         взяти до уваги нові критерії оцінювання педагогічної діяльності на всіх рівнях, дотримуючись принципів особистісно орієнтованого управління освітнім процесом, а саме:
                    - у центрі діяльності – особистість;
                    - особистість – це повноправний суб’єкт діяльності;
                    - персоналізація внеску кожного у спільну діяльність;
                    - персоналізація інтелектуальних досягнень;
                    - забезпечення ситуації успіху;
                    - створення атмосфери захищеності як умови збереження 
                      здоров’я – гармонії фізичного, психічного, духовного і 
                      соціального;
                   - реалізація природного потенціалу особистості;
- у планах передбачати заходи, спрямовані на підвищення юридичної та фінансової компетентності педагогічних працівників;
- стимулювати творчість педагогічних працівників для створення науково-методичного забезпечення здібностей особистісно орієнтованої дошкільної освіти.